Lớp Học Khai Trí

Nơi Gặp Nhau Của Các Thành Viên Khai Trí

Nếu bạn có một địa điểm có thể cho chúng tôi thuê theo giờ hoặc cho chúng tôi mượn làm nơi thảo luận cho các học viên Khai Trí thì vui lòng liên hệ tại đây

Hãy bấm vào biểu tượng TÌM KIẾM ở góc trên màn hình để gõ tìm lớp học. Ví dụ: "class11", "cafe", "quán ăn", "công viên", "nhà riêng", "đại học", "trường", "quận Ba Đình", "Nguyễn Du, quận 1"

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Đà Nẵng

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Đà Nẵng

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Đà Nẵng

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Đà Nẵng

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Đà Nẵng

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Đà Nẵng

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu và trả lời mọi câu hỏi của bạn